Podmurówka prefabrykowana

Podmurówka systemowa - zbrojona:
- długość płyty: 245/238 cm
- wysokość płyty: 20/30 cm
- waga płyty 20 cm: 48 kg
- waga płyty 30 cm: 60 kg

łączniki prefabrykowane w kształcie litery H: rogowe, pośrednie, końcowe
- wysokość łącznika: 20/30 cm
- waga łącznika 20 cm: 12 kg
- waga łącznika 30 cm: 19 kg

Wszystkie parametry i cechy podmurówek są zgodne z wymaganiami norm PN-EN.


Galeria